Osasuna
eta kirola

Jarduera fisikoa eta kirola autonomia handiagoa lortzeko tresna gisa, eta ezgaitasunen bat duten pertsonei haien bizi-kalitatea hobetzea, funtzionaltasuna irabaztea eta autoestimua hobetzea ahalbidetzen dieten erreminta sozialak. Aktibatzea osasuna da, ongizatea da gorputzarentzat eta buruarentzat.

Kirolak baldintza fisikoa hobetzen du (erresistentzia, abiadura, indarra, mugikortasuna), koordinazioa hobetzen du (orientazioa, oreka, erreakzioa, pertzepzioa, egokitzapena, erritmoa), mugikortasun ezarengatik gaixotasunak prebenitzen ditu, eta eguneroko bizitzan ezgaitasuna duen pertsonaren segurtasuna eta malgutasuna hobetzen du.

Skip to content